Hyttebooking Hemnes Turistforening

De fire hyttene rundt Okstindan

Hemnes Turistforening har fire hytter rundt Okstindan, og alle kan bookes her. Hyttene ligger i fin gangavstand fra hverandre, og det ligger godt til rette for å gå turer hytte-til-hytte. Hyttene våre er
  • Gressvasshytta i nordøst: Obligatorisk for de som går Norge på langs.
  • Kjensvasshytta i nord: Favoritten for de som skal på Oksskolten sommerstid.
  • Rabothytta midt i: Norges fineste ubetjente DNT-hytte.
  • Gråfjellhytta i vest: En perle i det ugjestmilde høyfjellet.

Viktig praktisk informasjon

  • All overnatting må være forhåndsbooket
  • Du får en epost med bekreftelse når bookingen er gjennomført hos oss
  • Regler for avbestilling et er de samme som for DNT forøvrig

Under velger du hytta som du vil reservere seng i:

Gressvasshytta
Gråfjellhytta
Kjensvasshytta
Rabothytta